• Ziua Armatei României

    „Astăzi, pe 25 octombrie, Ziua Armatei României, simţim o mare mândrie. Suntem urmaşii unei armate care a ştiut de fiecare dată să apere independența, suveranitatea, integritatea teritorială a statului. Avem un trecut glorios şi suntem datori să-l ducem mai departe. Suntem mândri de înaintaşii noştri“, a spus col.

  • Ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului

    În data de 29 mai 2016, a avut loc în parcul din fața Catedralei Ortodoxe ”Sfântul Ioan Botezătorul”, din Făgăraș, ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului, căzuți la datorie în Primul Ră

  • 1 aprilie 2016 - 110 ani de istorie ai Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”.

    Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu", continuator al tradiţiilor de luptă a Şcolii de Tragere a Infanteriei, a sărbătorit, vineri, 1 aprilie, o sută zece ani de existență, adăugând îndelungatei şi bogatei sale experienţe încă un an de neîntreruptă continuitate.

ISTORICUL CENTRULUI DE PERFECȚIONARE INFANTERIE

 

- În urma propunerilor repetate ale Marelui Stat Major care avea direct în subordine infanteria româna si  Comitetul Consultativ al Infanteriei, Ministerul de Război a aprobat prin decizia ministeriala nr. 531 din 12 februarie 1906 ca începând cu data de 1 aprilie 1906 sa se înfiinţeze SCOALA DE TRAGERE A INFANTERIEI  cu locaţia pe câmpul regional de instrucţie al Corpului 2 Armata din garnizoana Mihai Bravu.

- Potrivit Ordinului ministrului de Război nr. 1288 din 24 aprilie 1918 Inspectoratul General al Infanteriei a prezentat acestuia un nou proiect de decizie privitor la reorganizarea „Scoalelor de Tragere si de Specialităţi ale Infanteriei” bazat în primul rând pe experienţa Armatei României în cei doi ani de război.

- Potrivit Ordinului nr. 13 din 23 iunie 1918 al Directorului Superior si Inspector General al Infanteriei Şcoala de Tragere si de Specialităţi a Infanteriei a început sa funcţioneze operativ începând cu 1 iulie 1918 la Mânăstirea Neamţ, iar cursurile cu 1 octombrie.

- Avându-se în vedere ordinul Marelui Stat Major nr. 220/1925 referitor la organizarea şcolilor militare si a centrelor de instrucţie ale tuturor armelor, începând cu data de 1 aprilie, Comandamentul Scolii de Aplicaţie a Infanteriei, s-a transformat în Comandamentul Şcolilor Militare, având în subordine şcolile pregătitoare de ofiţeri activi si de rezerva, Şcoala Speciala si Şcolile de Subofiţeri subordonate direct Inspectoratului Tehnic al Infanteriei. 

Cu acest prilej Şcoala de Tragere si de Specialităţi a Infanteriei a primit denumirea de CENTRUL DE INSTRUCTIE AL INFANTERIEI.

- Potrivit ordinului Marelui Stat Major nr. 56.500 din 11 august 1945 prin care s-a trecut la reorganizarea armatei, Divizia 11 Infanterie a fost desfiinţata, din efectivele acesteia punându-se piatra de temelie a CENTRULUI DE INSTRUCTIE AL INFANTERIE.

Instrucţiunile speciale anexe la ordinul nr. 56.500 din 24 iulie 1945 si ordinul Marelui Stat Major nr. 57.010 din 11 august 1945 prevedeau transformarea Diviziei 11 Infanterie în Centrul de Instrucţie al Infanteriei Făgăraş începând cu luna septembrie 1945.

- Potrivit ordinului Marelui Stat Major nr. 41.934 din 19 august 1947 Centrul de Instrucţie Mixt al Armatei al cărui comandament se găsea la Sibiu a fost transformat în Centrul de Instrucţie al Armatei, dislocat în cazarma „Mihai Viteazul” din garnizoana Făgăraş, subordonat direct Marelui Stat Major.

- Îndeplinindu-si misiunile pentru care a fost înfiinţat, la 3 decembrie 1951 Centrului de Instrucţie al Armatei si-a încetat activitatea, potrivit ordinului Marelui Stat Major nr. 00319554 din 30 noiembrie 1951. Din cadrele si efectivele acestei instituţii s-a constituit până la 20 decembrie CENTRUL DE INSTRUCTIE AL INFANTERIEI SI CAVALERIEI în garnizoana Făgăraş, subordonat Direcţiei Pregătirii de Lupta.

- Potrivit statului de organizare la pace nr. 17.192 din 09.06.1958 instituţia a luat denumirea de Cursul de Perfecţionare al Ofiţerilor de Infanterie.

- Potrivit ordinului Direcţiei Învăţământului Militar nr. 005912 din 15.10.1959 Cursul de Perfecţionare Ofiţeri Infanterie si-a schimbat denumirea în ŞCOALA OFITERI SUPERIORI DE INFANTERIE nr. 1 dislocata tot în garnizoana Făgăraş.

- În conformitate cu ordinul ministrului Forţelor Armate nr. C.L. 00700 din 13.05.1964 Şcoala de Ofiţeri Superiori nr. 1 Făgăraş s-a transformat în SCOALA DE OFITERI SUPERIORI FAGARAS subordonata Direcţiei Învăţământului Militar.

- Potrivit ordinului ministrului Forţelor Armate ale R. S. România nr. 005518 din 15.10.1966, începând cu aceeaşi data s-a desfiinţat Şcoala de Ofiţeri Superiori si s-a înfiinţat Centrul de Perfecţionare a Ofiţerilor Făgăraş.

- Potrivit ordinului Marelui Stat Major nr. C.L. 00950 din 24.07.1970, începând cu data de 1 august 1970 s-a înfiinţat Centrul de Instrucţie al Infanteriei si Tancurilor.

- În  1991  Centrul de Instrucţie al Infanteriei si Tancurilor si-a schimbat numele în Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Infanterie , Tancuri si Auto, legiferat de Marele Stat Major cu nr. S.B. 3 / 1841 din 31.07.1991.

- Potrivit ordinului ministrului Apărării Naţionale M12  din 21.02.1997, începând cu data de 01.06.1997  Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Infanterie, Tancuri si Auto si-a încetat activitatea, locul acestuia fiind luat de SCOALA DE APLICATIE PENTRU INFANTERIE.

- În baza ordinului Statului Major General nr. SB5/3207/08.07/2002, prin fuzionarea Scolii de Aplicaţie pentru Infanterie cu Şcoala de Aplicaţie pentru Vânători de Munte a rezultat SCOALA DE APLICATIE PENTRU INFANTERIE SI VÂNATORI DE MUNTE.

La data de 05.08.2004, Comisia de Heraldica  a aprobat cu nr. DR 2924 denumirea onorifica de „Constantin Brâncoveanu”.

- În anul 2005 prin dispoziţia Statului major General nr. B/S206/2005/08.27, Şcoala de Aplicaţie pentru Infanterie si Vânători de Munte, se transforma în CENTRU DE PREGATIRE A INFANTERIEI, subordonat Scolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Lupta de la Piteşti.

 

- La 1 septembrie 2008 Centrul de Pregătire a Infanterie prin dispoziţia Statului Major General nr. G2/S-1308 din 31.07.2008, devine Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte.

 

- Începând cu 1 septembrie 2019 Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte devine Centrul de Perfecționare Infanterie.