Informare publica - Titlu: 
ANUNŢ privind rezultatul final al examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară din postul de Funcţionar debutant în postul de Funcţionar, din cadrul microstructurii Cămin militar de garnizoană
Informare publica - Continut: 

1. P.c.c. PARASCHIVA ROXANA ELENA - Punctaj proba scrisa = 100 ; Punctaj final al examenului = 100; Promovat examen

Candidatii nemultumiti de rezultatele probei scrise pot formula contestatie pana la data de 26.10.2016 ora 13.00, conform art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator fuctiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventuala contestaţie privind rezultatul probei scrise se depune la sediul U.M. 01041 Făgăras, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor P.c.c. Lukacs Augustin, telefon 0268/214042, interior 115.
COMISIA DE EXAMINARE
PRESEDINTE Plt.adj. Prodea Alin
MEMBRII Plt.adj. Stoian Georgeta
Pcc Marian Cosmina
SECRETAR Pcc Lukacs Augustin