• Ziua Armatei României

    „Astăzi, pe 25 octombrie, Ziua Armatei României, simţim o mare mândrie. Suntem urmaşii unei armate care a ştiut de fiecare dată să apere independența, suveranitatea, integritatea teritorială a statului. Avem un trecut glorios şi suntem datori să-l ducem mai departe. Suntem mândri de înaintaşii noştri“, a spus col.

  • Ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului

    În data de 29 mai 2016, a avut loc în parcul din fața Catedralei Ortodoxe ”Sfântul Ioan Botezătorul”, din Făgăraș, ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului, căzuți la datorie în Primul Ră

  • 1 aprilie 2016 - 110 ani de istorie ai Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”.

    Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu", continuator al tradiţiilor de luptă a Şcolii de Tragere a Infanteriei, a sărbătorit, vineri, 1 aprilie, o sută zece ani de existență, adăugând îndelungatei şi bogatei sale experienţe încă un an de neîntreruptă continuitate.

You are here

ANUNŢ privind rezultatul final al examenului de promovare din functie prevazuta cu nivel de studii medii, in functie cu nivel de studii superioare din postul de referent I A in postul de referent de specialitare gr. III , din cadrul micrstructurii BSLI
Joi, 15/12/2016

Autor: Lt.col. Ana Laurentiu

1. P.c.c. SAVA MONICA IOANA - Punctaj proba scrisa = 100 ; Punctaj final al examenului = 100; Promovat examen
Candidatii nemultumiti de rezultatele probei scrise pot formula contestatie pana la data de 16.12.2016 ora 13.00, conform art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Eventuala contestaţie privind rezultatul probei scrise se depune la sediul U.M. 01041 Făgăras, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor mr. Costea Claudiu, telefon 0268/214042, interior 111.
COMISIA DE EXAMINARE
PRESEDINTE mr. Sirb Cosmin
MEMBRII Mr. Dogaru Cristian
Pcc Bratu Verinica
SECRETAR mr. Costea Claudiu