• Ziua Armatei României

  „Astăzi, pe 25 octombrie, Ziua Armatei României, simţim o mare mândrie. Suntem urmaşii unei armate care a ştiut de fiecare dată să apere independența, suveranitatea, integritatea teritorială a statului. Avem un trecut glorios şi suntem datori să-l ducem mai departe. Suntem mândri de înaintaşii noştri“, a spus col.

 • Ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului

  În data de 29 mai 2016, a avut loc în parcul din fața Catedralei Ortodoxe ”Sfântul Ioan Botezătorul”, din Făgăraș, ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului, căzuți la datorie în Primul Ră

 • 1 aprilie 2016 - 110 ani de istorie ai Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”.

  Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu", continuator al tradiţiilor de luptă a Şcolii de Tragere a Infanteriei, a sărbătorit, vineri, 1 aprilie, o sută zece ani de existență, adăugând îndelungatei şi bogatei sale experienţe încă un an de neîntreruptă continuitate.

Centrul de Perfecționare Infanterie este organizat pe un comandament, un compartiment instrucţie şi educaţie, o secţie cercetare dezvoltare şi reglementări în armă, o bază de instruire a vânătorilor de munte, un club sportiv, aplicativ, militar, unităţi şi subunităţi subordonate.

 

Comandamentul are următoarele atribuţii:

 •  managementul resurselor umane;
 • conducerea şi coordonarea acţiunilor militare ale forţelor şi mijloacelor;
 •  planificarea, conducerea şi coordonarea instrucţiei comandamentelor şi a forţelor;
 • asigurarea sprijinului logistic pentru activităţile de instrucţie şi educaţie ale instituţiei;
 • organizarea şi coordonarea comunicaţiilor în zona de responsabilitate şi a utilizării mijloacelor informatice;
 •  monitorizarea repartizării şi cheltuirii fondurilor alocate;
 • asistenţa medicală şi psihologică a personalului propriu;
 • consilierea comandantului în probleme ce privesc starea de operativitate, legalitatea măsurilor ce se iau în cadrul activităţilor curente, instruirea cariera şi calitatea vieţii pentru personalul propriu.

Atribuţiile compartimentului instrucţie şi educaţie:

 • planifică organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţământ în corelaţie cu structurile organizatorice, nevoile operative şi resursele la dispoziţie, pentru realizarea standardelor de performanţă
 • organizează şi desfăşoară cursuri de formare, carieră şi perfecţionare /specializare
 • participă la planificarea, organizarea, îndrumarea, controlul şi evidenţa  instrucţiei forţelor în centru.
 • planifică, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţământ privind formarea gradaţilor profesionişti

Atribuţiile Secţiei cercetare, dezvoltare şi reglementări în armă/ SCDRA:

 • înfăptuirea politicii de dezvoltare în armă, cercetare ştiinţifică aplicativă şi elaborarea actelor normative specifice necesare organizării, coordonării, desfăşurării şi controlului instrucţiei în armă;
 • consilierea comandantului centrului şi a locţiitorului acestuia în problemele pe linie de armă;
 • gestionarea fondului de informare şi documentare al infanteriei;

Atribuţiile unităţilor subordonate :

 • planifică organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţământ în corelaţie cu structurile organizatorice, nevoile operative şi resursele la dispoziţie, pentru realizarea standardelor de performanţă
 • organizează şi desfăşoară cursuri de formare, carieră şi perfecţionare /specializare
 • participă la planificarea, organizarea, îndrumarea, controlul şi evidenţa  instrucţiei forţelor proprii
 • planifică organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţământ privind formarea gradaţilor profesionişti

Atribuţiile subunităţilor sunt:

 • asigură instruirea personalului;
 • pun la dispoziţia autorităţilor locale personalul destinat sprijinului în situaţii de urgenţă în conformitate cu ordinele primite.

 

Programul de funcţionare:

 • de luni până vineri între orele 08.00-16.00