• Ziua Armatei României

    „Astăzi, pe 25 octombrie, Ziua Armatei României, simţim o mare mândrie. Suntem urmaşii unei armate care a ştiut de fiecare dată să apere independența, suveranitatea, integritatea teritorială a statului. Avem un trecut glorios şi suntem datori să-l ducem mai departe. Suntem mândri de înaintaşii noştri“, a spus col.

  • Ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului

    În data de 29 mai 2016, a avut loc în parcul din fața Catedralei Ortodoxe ”Sfântul Ioan Botezătorul”, din Făgăraș, ceremonia de dezvelire și de sfințire a Monumentului Eroilor din Țara Făgărașului, căzuți la datorie în Primul Ră

  • 1 aprilie 2016 - 110 ani de istorie ai Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu”.

    Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu", continuator al tradiţiilor de luptă a Şcolii de Tragere a Infanteriei, a sărbătorit, vineri, 1 aprilie, o sută zece ani de existență, adăugând îndelungatei şi bogatei sale experienţe încă un an de neîntreruptă continuitate.

Locțiitor al Comandantului
Colonel DRĂGULIN MIRCEA CRISTIAN

CENTRUL DE PERFECȚIONARE INFANTERIE ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"
Locul nașterii: Tecuci, Jud. Galați
Data nașterii: 27.07.1967
Studii și cursuri de specialitate:
- Liceul Militar "Dimitrie Cantemir", Breaza, 1985
- Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie Antiaeriană şiRadiolocaţie "Leontin Sălajan", Brașov, 1988
- Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Sibiu, 2005
- Program de studii universitare de master, Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Ştiinţe Economice, Master "Integrarea internaţională a turismului şi serviciilor", Sibiu, 2007
- Studii universitare militare de lungă durată, prin continuarea studiilor în academiile categoriile de forţe ale armatei, Brașov, 2008
- Program de studii universitare de master "Leadership organizaţional", domeniul de studii "Ştiinţe militare", Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu”, 2016
- Program de studii universitare de master/specializareaConducere interarme-Forţe Terestre la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", Facultatea de comandă şi stat major, 2020
- Curs de perfecţionarecomandanţi de baterii lansare, București, 1992
- Curs de ofiţeri de stat major de rachete antiaeriene, București, 2001
- Curs postuniversitar de perfecționare în specializarea Conducere în domeniul managementului educațional, București, 2011
- Curs de perfecţionare/specializare formator, Râmnicu Vâlcea, 2011
- Curs postuniversitar de dezvoltare profesională în operaţii în sprijinul păcii, București, 2012
Activitate profesională:
- 23.08.1988-28.02.1991 Locţiitor al comandantului de baterie (şi comandant pluton 1) / Bateria lansare,Dn. 3 Ra.A.A., Reșița
- 28.02.1991-01.06.2001 Comandant baterie / Bateria lansare,Dn. 3 Ra.A.A., Reșița
- 01.06.2001-01.03.2003 Ofiţer 3 Alocare artilerie şi rachete antiaeriene / Comandamentul operaţional aerian zonal nr. 2, Timișoara
- 01.03.2003-31.03.2007 Ofiţer 3 în Biroul reglementări în armă / Secţia dezvoltare şi reglementări în armă,Şc.Aplic.Art.Ter.Art.A.A., Sibiu
- 31.03.2007-01.10.2010 Şef Birou planificare, coordonare, evaluare, evidenţăînvăţământ / Centrul de Pregătire pentru Artilerie Antiaeriană, Sibiu
- 01.10.2010-01.07.2011 Instructor superior în Catedra cursuri formare şi carieră artilerie antiaeriană / Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană, Sibiu
- 01.07.2011-20.08.2019 Sef Cursuri rachete și artilerie antiaeriană / Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană, Sibiu
- 09.01.2013-08.01.2014 Ofiţer 5 la misiunea sub egida ONU din TO Afganistan-UNAMA
- 03.07.2017-01.07.2018 Ofiţer 5 la misiunea sub egida ONU din TO Afganistan-UNAMA
- 20.08.2019-01.11.2020 Șef Birou planificare, evidentă formare continuă/ Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu”, Sibiu
- 01.11.2020-prezentLocțiitor al comandantului /Centrul de Perfecționare Infanterie ”Constantin Brâncoveanu”, Făgăraș
Distincții și decorații:
- Emblema de Onoare a Forţelor Terestre
- Titlul onorific de "Militar Veteran" pentru militari
- Medalia Naţiunilor Unite
- Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 25 de ani de activitate
- Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 20 de ani de activitate
- Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 de ani de activitate
Aptitudini și competențe sociale și organizatorice: spirit de echipă; gândire analitică; proactivitate; adaptabilitate și flexibilitate
Limbi străine cunoscute:
- Engleză: STANAG 1+,2,1+,2
- Franceză: STANAG 1+,2,2,1+
Situația familială: căsătorit, 1 copil